Over VO-content

VO-content: samenwerkingspartner voor scholen
Stichting VO-content werkt samen met scholen in het voortgezet onderwijs aan de ontwikkeling van leren en onderwijzen op maat. Basis hiervoor vormt open en online leermateriaal dat maatwerk mogelijk maakt: de Stercollecties.

“Natuurlijk werken we mee aan de ontwikkeling van open leermateriaal! We zetten onze toetsexpertise graag in voor verdere innovatie van de onderwijspraktijk. Bijvoorbeeld door het ontsluiten van opgavencollecties of het maken van microlearnings. Ons doel is bereikt als we leraren op het punt van onderwijskundig meten nog meer kunnen ondersteunen bij de uitoefening van hun vak.”

Anneke Blok
Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Cito

“Beeld & Geluid biedt het onderwijs unieke mediacollecties tjokvol audio en video waarmee docenten en studenten hun lesmateriaal kunnen verrijken.  Daarnaast zetten wij onze expertise op het gebied van digitale infrastructuren voor mediacontent graag in om de Impuls Open Leermaterialen nog meer slagkracht te geven.”

Eppo van Nispen tot Sevenaer
Algemeen directeur Beeld & Geluid. 

“Tien jaar geleden werd VO-content, mede op initiatief van de VO-raad opgericht met als doel om te voorzien in kwalitatief hoogwaardig open leermateriaal voor alle leerjaren en alle leerniveaus. Deelname van talloze VO-scholen aan VO-content laat zien dat het onderwijsveld vertrouwt op de kwaliteit die de organisatie biedt. Dat is een mooie en belangrijke prestatie.

Het tweede lustrum van VO-content werd onlangs luister bijgezet met de honorering door het kabinet van de Groeifondsaanvraag Impuls Open Leermateriaal, waarin VO-content participeert. Dat geeft stevige steun aan de ontwikkeling van open leermateriaal als een goed alternatief en/of aanvulling op het aanbod van traditionele uitgeverijen.

Open leermateriaal kent vele voordelen. Zo is het leermateriaal op elk gewenst moment in te zetten en gemakkelijk te combineren met eigen materiaal of materiaal van traditionele uitgeverijen. Zodoende past open leermateriaal goed bij de ambities van het onderwijs rondom flexibiliteit. Open leermateriaal is daarnaast naar eigen inzicht aan te passen en aan te vullen, waardoor leraren meer eigenaarschap krijgen over het materiaal dat zij gebruiken.”

Henk Hagoort
Voorzitter van de VO-raad

“Open leermiddelen zijn een belangrijke sleutel in de ontwikkeling van gepersonaliseerd onderwijs. Open leermiddelen geven docenten de mogelijkheid om maatwerk te bieden aan elke leerling, op elk niveau, in elk vak. De praktijk leert echter dat hier nog een wereld te winnen is.

VO-content is samen met het Profielenberaad initiatiefnemer van de Open Leermiddelen Alliantie Nederland, waarbij zich inmiddels veel partijen hebben aangesloten. De Alliantie streeft naar de ontwikkeling van een kwalitatief hoogwaardig, toegankelijk en betaalbaar open leermiddelenbestand, dat gemaakt, getoetst en gedeeld wordt in het onderwijs zelf. De Alliantie maakt gebruik van de bestaande expertise binnen haar netwerken en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de Impuls Open Leermateriaal.”

        Wiebe Zoethout
Voorzitter Profielenberaad
Open Leermiddelen Alliantie Nederland

“Kennisnet en VO-content werken al lang intensief samen. In deze periode is veel goed leermateriaal voor het onderwijs ontwikkeld en beschikbaar gesteld op Wikiwijs. Het is belangrijk dat we hiermee doorgaan, zodat leraren uitgaande van de behoeften van hun leerlingen kunnen werken aan een rijke mix van open en gesloten leermateriaal. De toekenning van middelen uit het groeifonds voor de Impuls Open Leermateriaal geeft ons de mogelijkheid om in samenwerking met VO-content en andere partijen de volgende stap te zetten. Daarmee krijgen leraren nog meer eigenaarschap over de manier waarop ze hun lessen geven.”

 

Larissa Zegveld
Algemeen directeur Kennisnet